Top

แพ็คของลงกล่อง - จัดวางเข้าที่

port image
port image
port image
port image
port image

รายละเอียด

บริการเก็บของลงกล่อง / บริการเก็บของลงกล่องและจัดวางเข้าที่

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลา หรือไม่อยากวุ่นวาย ไม่อยากเหนื่อย SRCmoveพร้อมจัดการให้

เพียงแค่แจ้งมาว่าอะไรไว้ตรงตำแหน่งไหนบ้าง นอกนั้นเป็นหน้าที่ของเราค่ะ