Top

ย้ายบ้านศรีราชา - บางพระ

port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image

รายละเอียด

ขนย้ายบ้านรอบที่2 คุณนัท-คุณแต้ว จากศรีราชา-ปัญญารีสอร์ท

หลังจากใช้รถ6ล้อขนไปครั้งก่อนแล้ว1เที่ยว ครั้งนี้ต้องการเก็บให้หมดบ้านเนื่องจากระยะทางไม่ไกลแต่ของเยอะมาก

ใช้เป็นรถ6ล้อและรถบรรทุก4ล้อใหญ่ วิ่งอย่างละ2เที่ยว พร้อมคนยก8คน เลือกใช้บริการแบบขนย้ายอย่างเดียว ไม่แพ็คเฟอร์นิเจอร์

งานเหนื่อย งานยก งานละเอียด เรียกSRCmove นะคะ