Top

ย้ายห้องพักไร่กล้วย - พิจิตร

port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image

รายละเอียด

งานขนย้ายห้องพักจากเก้ากิโล - พิจิตร

ของเยอะแยะ มากมายจริงๆ  ซึ่งงานนี้ลูกค้าเต็มใจที่จะใช้รถ6ล้อ และยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงขึ้น เราจะเลือกไม่บอกลูกค้าก็ได้ 

ว่า4ล้อใหญ่ใส่หมด และ จะฟันราคาลูกค้าก็ยังได้อีก แต่นั่นไม่ใช่วิสัยของเรา!!!

ของเยอะจริงๆ หลายท่านดูภาพแล้วคงคิดว่า4ล้อใหญ่จะใส่หมดได้อย่างไร แต่จากการประเมิน มีหลายรายการที่ต้องถอด-ประกอบ

(ช่วยประหยัดเนื้อที่) และที่สำคัญพนักงานของเรา เรียงของกันเก่งมาก ใส่กันให้เต็มที่เลยจริงๆ เราเรียงของโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก

ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าของจะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ไม่พังยับเยิน

สุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่า " SRCmove ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่ฟันราคาลูกค้าแน่นอนค่ะ"