Top

ย้ายบ้านพัทยา

port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image

รายละเอียด

ขนย้ายภายในหมู่บ้านเดียวกัน ระยะทางไม่ไกล เราใช้เป็นรถ4ล้อ3คัน วิ่งคันละ2เที่ยว พร้อมพนักงาน 10 คน 

งานนี้เป็นเคสลูกค้าเก่าต่างชาติ ขยับขยายบ้านหลังใหญ่ขึ้นทุกๆปีเลย ^^ ลูกค้าเลือกใช้บริการครบวงจรเหมือนเช่นเคย :  ขนย้าย-แพ็คของลงกล่อง-แพ็คเฟอร์นิเจอร์-แกะกล่องจัดของเข้าที่ ใช้เวลาขนย้าย 1 วัน 8.00 - 17.30 น.

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการกันมาตลอดค่ะ