Top

ย้ายบ้านชลบุรี - จันทบุรี

port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image

รายละเอียด

ขนย้าย จากชลบุรี - จันทบุรี 

 

ใช้เป็นรถ6ล้อตู้ทึบลิฟท์ท้าย + รถรับส่งพนักงานเพิ่มเติม1คัน

งานนี้ขนของบางส่วน เน้นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ใช้คนยกทั้งหมด6คน แพ็คเฟอร์นิเจอร์เฉพาะชิ้นสำคัญ งานจบเรียบร้อยดี ของปลอดภัยค่าา