Top

ขนย้ายตู้เซฟเก่าแก่กว่า40ปี

port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image
port image

รายละเอียด

วันนี้เรามากันที่ สภ.เมืองชลบุรี ทำการขนย้ายตู้เซฟที่อยู่ที่นี่มาแล้วกว่า40ปี ตู้หนักมากๆ กว่าจะนำออกได้ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะตู้อยู่ในห้องขังพื้นที่แคบมาก และ ยังมีตู้ที่ขวางอีก2ตู้ จึงต้องทำการยกย้าย2ตู้นั้นออกมากันก่อน 

แต่สุดท้าย นำออกมาได้ ยกย้ายและถึงปลายทางที่สรรพากรชลบุรีได้ อย่างปลอดภัย

 

ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และ สนง.สรรพากรที่เลือกใช้บริการของเราค่ะ